Kurse

Kurs Mathe 2021 Haupttermin BHS/ BRP für den Matura Haupttermin (BHS/BRP) am 17.09.2021:

Tag

Datum

Uhrzeit

Einheit

MO

02.08.2021

16 – 17.30h

1

FR

06.08.2021

16 – 17.30h

2

MO

09.08.2021

16 – 17.30h

3

FR

13.08.2021

16 – 17.30h

4

MO

16.08.2021

16 – 17.30h

5

FR

20.08.2021

16 – 17.30h

6

MO

23.08.2021

16 – 17.30h

7

FR

27.08.2021

16 – 17.30h

8

MO

30.08.2021

16 – 17.30h

9

FR

03.09.2021

16 – 17.30h

10

MO

06.09.2021

16 – 20h

Probematura

 

Kurs Mathe 2021 Haupttermin AHS für den Matura Haupttermin (AHS) am 17.09.2021:

Tag

Datum

Uhrzeit

Einheit

MO

02.08.2021

17.30 – 19h

1

FR

06.08.2021

17.30 – 19h

2

MO

09.08.2021

17.30 – 19h

3

FR

13.08.2021

17.30 – 19h

4

MO

16.08.2021

17.30 – 19h

5

FR

20.08.2021

17.30 – 19h

6

MO

23.08.2021

17.30 – 19h

7

FR

27.08.2021

16 – 20h

Probematura