Kurse

Kurs Mathe 2021 Haupttermin BHS/ BRP für den Matura Haupttermin (BHS/BRP) am 21.05.2021:

Tag

Datum

Uhrzeit

Einheit

FR

02.04.2021

16-18h

1

MO

03.04.2021

15-16h

2

DO

08.04.2021

15-16h

3

FR

16.04.2021

16-18h

4

MO

19.04.2021

15-16h

5

DO

22.04.2021

15-16h

6

FR

30.04.2021

16-18h

7

MO

03.05.2021

15-16h

8

DO

06.05.2021

15-16h

9

MO

10.05.2021

12-14h

10

MO

10.05.2021

16-20h

Probematura

 

Kurs Mathe 2021 Haupttermin AHS für den Matura Haupttermin (AHS) am 21.05.2021:

Tag

Datum

Uhrzeit

Einheit

MI

31.03.2021

18-20h

1

MI

07.04.2021

18-20h

2

MI

14.04.2021

18-20h

3

MI

21.04.2021

18-20h

4

MI

28.04.2021

18-20h

5

MI

05.05.2021

18-20h

6

MO

10.05.2021

14-16h

7

MO

10.05.2021

16-20h

Probematura